עיצוב אתר לעמותה

עיצוב אתר לעמותת קרוב ללב הפועלת לחבר בין קהלים שונים בעם ישראל ולהגביר את תחושת האחדות סביב המורשת היהודית המשותפת לכולנו.

תיאור עבודה:
עיצוב אתר
עיצוב אפליקציה 
עיצוב ממשק

עיצוב דיגיטלי לעמותה
עיצוב גרפי לעמותות